Inwestowanie w ziemię

Kupno działki może być formą inwestycji. Sęk w tym, że nie wiadomo, ile i czy w ogóle się na tym zarobi. Z dużym prawdopodobieństwem można jednak stwierdzić, że zysk będzie większy niż z lokaty bankowej czy obligacji, a ryzyko mniejsze niż w wypadku kupna akcji. W ciągu ostatniego roku ceny działek pod zabudowę poszły w górę średnio o 10%. Nic nie wskazuje na to, aby w następnych latach ta tendencja miała się zmienić. Warto kupować działki w okolicach dużych miast, uzbrojone, położone na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową. Na takie znajdzie się nabywca, gdyby trzeba było szybko wycofać pieniądze. Niebezpieczeństwem może być nieprzewidziane kłopotliwe sąsiedztwo, na przykład powstawanie w okolicy zakładu przemysłowego lub drogi krajowej. Szacując możliwy zysk inwestycji w ziemię, należy wziąć pod uwagę koszty, które trzeba będzie ponosić : podatek od nieruchomości, opłatę za użytkowanie wieczyste, opłatę adiacencką, koszty wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, odsetki od kredytu (jeśli musiałeś go zaciągnąć na zakup działki).

Leave a Reply