Współczesna architektura

Geodezja

Prace geodezyjne wykonywane w naszym otoczeniu zazwyczaj służą trzem celom. Pozwalają na przykład ustalić granice działek. Kiedy trzeba podzielić grunt pod budowę domów, ulic, dróg lub autostrad, zajmują się tym geodeci, którzy potem sporządzają odpowiednie plany. Inny dział geodezji, zwany topografią, wiąże się z pomiarami i opisem rzeźby terenu, a także ustalaniem położenia dróg, ogrodzeń, drzew, budynków, instalacji i tym podobnych. Inżynierowie budownictwa lądowego, architekci oraz inni specjaliści potrzebują dokładnych danych dotyczących ukształtowania terenu. Dzięki temu mogą kreślić odpowiednie plany i umiejętnie wykorzystać istniejące warunki. Po przygotowaniu projektów i planów oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę konieczne jest dopilnowanie odpowiedniego usytuowania poszczególnych elementów na działce. Na tym etapie do pracy przystępują geodeci budowlani. Wyznaczają wszystkie niezbędne punkty i linie oraz wytyczają obiekt w terenie, tak by robotnicy wykonali wszystko zgodnie z ustaleniami.